Metodinė taryba

  • Renata Aukščionienė  –  mokyklos direktorė;
  • Vilija Kuleš  –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Lina Charlinskienė – 1 – 4 klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Elvyra Bernatovičienė –  5 – 10 klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.