Naudingos nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt
Mokslo ir studijų departamentas http://www.mokslas.lt/MSD/
Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt
Lietuvos mokslo taryba http://www.lmt.lt
Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt/
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas http://www.vmsfondas.lt/
Lietuvos studentų sąjunga http://www.lss.lt/
Lietuvos studentų atstovybių sąjunga http://www.lsas.lt/
Vilniaus universiteto Studentų atstovybė http://www.vusa.lt
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė http://www.vgtu.lt/sa
Šiaulių universiteto Studentų atstovybė http://www.susa.lt/
Vilniaus dailės akademijos Lietuvos studentų dailininkų sąjunga http://www.vda.lt/lietuviskai/
studentai.htm
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybė http://www.viko.lt/studentai/
st_atstov/info_doc.asp
Vilniaus kooperacijos kolegijos Studentų atstovybė http://www.vkk.lt/lt/studentai.html
Alytaus kolegijos Studentų atstovybė http://www.akolegija.lt/studentai/
studentai 1.htm
Studijų užsienyje informacijos centras http://eac.osf.lt/
Lietuvos moksleivių sąjunga http://www.moksleiviai.lt
Švietimo portalas http://www.tinklas.lt