Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo vaikų Pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas