Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Jurgita Belevičiūtė, socialinė pedagogė.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Vilija Kuleš, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos sekretorė – Aušra Navionienė, raštinės vedėja.

Nariai: Lina Charlinskienė, mokytoja;

Vilma Jakelevičienė, mokytoja;

Neringa Ulbinaitė, mokytoja;

Elvyra Bernatovičienė, mokytoja;

Ana Palevič, Kalesninkų seniūnijos socialinė darbuotoja.

 

Vaiko gerovės komisijos reglamentas

vaiko gerovės veiklos planas 2020 m.