Administracija

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
Renata Aukščionienė direktorė direktore@rudziomokykla.lt
Vilija Kuleš direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduotoja.ugd@rudziomokykla.lt
Lina Ivančikienė vyr. buhalterė buhalterija@rudziomokykla.lt
Aušra Navionienė raštinės vedėja rastine@rudziomokykla.lt