Pagrindinis ugdymas

Socialinės-pilietinės veiklos aprašas

socialinės veiklos aprašas

dalyvavimas socialinėje veikloje 1 priedas

Pagrindinio ugdymo planas 2020-2021 mokslo metams

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo planas

Ugdymo_plano_pakeitimai

Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir pažangos aprašas

Pagr. ugdymo pasiekimų ir pažangos aprašas

Lytiškumo programa

1-10 klasių lytiškumo programa