Projektai

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), kurio tikslas ir uždavinys yra didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą bei modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu 1-4 klasių mokiniai bus aprūpinti gamtos ir technologinių mokslų mokymui skirtomis mokymo priemonėmis ir įranga.“

image description