Mokiniams

  • Klasės auklėtoją
  • Socialinį pedagogą
  • Mokytoją
  • Mokyklos administraciją
  • Tėvus
  • Gimines
  • Pagalbą telefonu: Vaikų linijos telefono numeris: +370 800 11111. NEMOKAMAS, www.vaikulinija.lt
  • Jaunimo liniją. Anoniminė psichologinė pagalba telefonu: 8 800 28888 kasdien nuo 16 val. iki 7 val., savaitgaliais – visą parą. Pokalbiai NEMOKAMI.(Skambinti galima iš fiksuoto ryšio telefonų, Omnitel, Bitės GSM ir Tele2 tinklų) www.jaunimolinija.lt
  • Pagalbą paštu: „Vaikų paštas“ Vytauto g. 15, LT–08118 Vilnius

REAGAVIMO į_ PATYČIAS MOKYKLOJE _rekmencacijos_(VAIKŲ LINIJA)

Kaip geriau pasiruošti kontroliniam darbui

BENDRAUJAME BE PATYČIŲ

ELEKTRONINĖS PATYČIOS

Smurto-ir-patyčių-prevencija-mokantis-nuotoliniu-būdu