Mokyklos istorija

Mokykla įsteigta 1992 m. rugsėjo 1 d. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191411927.

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija), adresas A. Volano g. 2, 01516, Vilnius. Identifikavimo kodas 188603091.

 

Parašykite komentarą